ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Ο.Ο.Α.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην online βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α.

Click here for online access to the HFMC library

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μεγάλος χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

COSMOTE

COSMOTE

Χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

POLO CENTER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

POLO

tuvunu

tuvunu

Χορηγός ΕΟΟΑ

tsagaradiko express

tsagaradiko express

Χορηγός ΕΟΟΑ

FreeRider

FreeRider

Χορηγός ΕΟΟΑ

ΚΟΡΦΕΣ

ΚΟΡΦΕΣ

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΟΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού "Ελληνικό Πανόραμα"

Προϋποθέσεις εγγραφής σωματείων στην Ε.Ο.Ο.Α

Για να συζητηθεί από το Δ.Σ αίτηση σωματείου για εγγραφή του ως μέλους της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Ν. 2725/99 πρέπει:

- Να έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας ή και του ορειβατικού σκι ή και της αγωνιστικής αναρρίχησης ή και άλλου αθλήματος που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία και να φροντίζει για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αγώνες.

-Να έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία έγκρισης του Καταστατικού του (προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν. 2725/99) και της εγγραφής του στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου

-Να έχει επωνυμία και δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία

-Να διαθέτει γραφεία ιδιόκτητα ή με ενοίκιο ή από δωρεάν παραχώρηση, που να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Σωματείου και όχι να εξυπηρετούν άλλη, ιδίως επαγγελματική χρήση.

-Να υποβάλλει στην Ομοσπονδία τις δραστηριότητές του για τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης

-Να συγκεντρώνει υποχρεωτικά, τουλάχιστον 100 βαθμούς σύμφωνα με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης της δράσης των σωματείων

-Να έχει μεριμνήσει για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου το οποίο και γνωστοποιεί στην Ε.Ο.Ο.Α μαζί με την αρμόδια Δ.Ο.Υ