ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Ο.Ο.Α.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην online βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α.

Click here for online access to the HFMC library

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μεγάλος χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

COSMOTE

COSMOTE

Χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

POLO CENTER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

POLO

tuvunu

tuvunu

Χορηγός ΕΟΟΑ

tsagaradiko express

tsagaradiko express

Χορηγός ΕΟΟΑ

FreeRider

FreeRider

Χορηγός ΕΟΟΑ

ΚΟΡΦΕΣ

ΚΟΡΦΕΣ

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΟΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού "Ελληνικό Πανόραμα"

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων Γ.Γ.Α, εγγραφή – επικαιροποίηση στοιχείων

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 168038 Υ.Α από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ 1593/Β/20-4-2021), σχετικά με την εγγραφή των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του Ν. 4717/2020 (Α 148), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας από τις 21/4/2021 με τίτλο: «Αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων». Παρακαλούμε τα σωματεία που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή τους στο ως άνω μητρώο να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες

Σας εφιστούμε την προσοχή, διότι σύμφωνα με την παρ. 3του άρθρου 4, τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ως τις 31/8/2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εάν η αίτηση επικαιροποίησης, είναι ελλιπής και έχει ως αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αίτησής του μέχρι τις 30/11/2021.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4726/2020 (Φ.Ε.Κ 181Α/18-9-2020) και τα άρθρα 3 παρ. 1α και 30 παρ. 2 αναφορικά με την ειδική αθλητική αναγνώριση προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 3 / Ειδική αθλητική αναγνώριση – Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999

1Α. Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

Άρθρο 30 / Μεταβατικές διατάξεις

2. Τα αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης αυτής το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αθλητικά σωματεία που δεν θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος διαγράφονται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δε δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

Με ορειβατικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΚΟΝΤΟΣ                                ΕΥΑ ΜΠΑΛΛΙΟΥ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: http://www.eooa.gr/?p=4917