ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Ο.Ο.Α.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην online βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α.

Click here for online access to the HFMC library

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μεγάλος χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

COSMOTE

COSMOTE

Χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

POLO CENTER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

POLO

tuvunu

tuvunu

Χορηγός ΕΟΟΑ

tsagaradiko express

tsagaradiko express

Χορηγός ΕΟΟΑ

FreeRider

FreeRider

Χορηγός ΕΟΟΑ

ΚΟΡΦΕΣ

ΚΟΡΦΕΣ

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΟΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού "Ελληνικό Πανόραμα"

Επικυρωμένος κατάλογος σωματείων εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α στις 27/3/2021

Γ.Σ/2021-122                                                                                                   3/3/2021

Βάσει των διατάξεων του Ν.2725/99,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωστοποιούμε τον τελικό κατάλογο των σωματείων- μελών μας που έχουν δικαίωμα ψήφου στην προσεχή Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ο.Α, όπως επικυρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το υπ. αριθμ 79952 έγγραφο από 2/3/2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Ο.Ο.Α και την υπ. αριθμ. Σ.Μ/2021-64/2-2-2021 εγκύκλιό μας, τα σωματεία μέλη μας έχουν δικαίωμα μέχρι τις 20/3/2021 στις 14:30 μ.μ. να αποστείλουν τις υποψηφιότητες των μελών που ενδιαφέρονται για εκλογή στα διάφορα όργανα της Ομοσπονδίας (Πρόεδρος Δ.Σ, Μέλη Δ.Σ, Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής, Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ο.Α και αναπληρωματικός στην ΕΟΕ

Σας γνωρίζουμε ότι οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθούν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας όπως ορίζεται από το ΦΕΚ 719/24-2-2021 τεύχος Β (Απόφ. 72664)

Συν: Επικυρωμένος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογος σωματείων εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ της Ε.Ο.Ο.Α στις 27/3/2021 (πατήστε εδώ)