ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Ο.Ο.Α.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην online βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α.

Click here for online access to the HFMC library

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μεγάλος χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

COSMOTE

COSMOTE

Χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

POLO CENTER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

POLO

tuvunu

tuvunu

Χορηγός ΕΟΟΑ

tsagaradiko express

tsagaradiko express

Χορηγός ΕΟΟΑ

FreeRider

FreeRider

Χορηγός ΕΟΟΑ

ΚΟΡΦΕΣ

ΚΟΡΦΕΣ

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΟΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού "Ελληνικό Πανόραμα"

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή καταστατικών οργάνων της Ε.Ο.Ο.Α / Αρχαιρεσίες 27-3-2021

Γ.Σ/2021-260                                                                                  22/3/2021

Θέμα: « Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με το υπ. αριθμ. έγγραφο μας Σ.Μ/2021 64/ 2-2-2021»

Αγαπητοί φίλοι,

Έχοντας υπόψη την

  1. Την ΚΥΑ 72664/23-2-2021, άρθρο 1, τρόπος διεξαγωγής με ψηφιακά μέσα των Γενικών Συνελεύσεων των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, καθώς και τον τρόπο διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ. αυτές και την εκλογή από αυτές των μελών των καταστατικών οργάνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 και 24 του Ν.2725/99 (Α΄121) και 45 του Ν.4778/2021 (Α΄26)
  2. Το ισχύον Καταστατικό της Ε.Ο.Ο.Α (άρθρο 22)
  3. Την απόφαση του Δ.Σ συνεδρίαση υπ. αριθμ. 1089/22-3-2021

Ανακηρύσσουμε με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους για:

  • Τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ
  • Τις θέσεις των μελών του Δ.Σ
  • Τις θέσεις των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Τις θέσεις των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  • Τη θέση Τακτικού Εκπροσώπου στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε
  • Τη θέση Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε

Καθώς επίσης τους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Από το Δ.Σ

Κατάλογος υποψηφίων