ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Ο.Ο.Α.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην online βιβλιοθήκη της Ε.Ο.Ο.Α.

Click here for online access to the HFMC library

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μεγάλος χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

COSMOTE

COSMOTE

Χορηγός δημιουργίας της βιβλιοθήκης Ε.Ο.Ο.Α

POLO CENTER

ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΓΩΝ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

POLO

tuvunu

tuvunu

Χορηγός ΕΟΟΑ

tsagaradiko express

tsagaradiko express

Χορηγός ΕΟΟΑ

FreeRider

FreeRider

Χορηγός ΕΟΟΑ

ΚΟΡΦΕΣ

ΚΟΡΦΕΣ

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΟΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού "Ελληνικό Πανόραμα"

Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων μελών Ε.Ο.Ο.Α για το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου

Αγαπητοί φίλοι

Μετά την αθλητική αναγνώριση της Αναρρίχησης Βράχου και την υπαγωγή του στην Ε.Ο.Ο.Α. σας γνωστοποιούμε τις λεπτομέρειες για την χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

Πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να καταθέσετε στην Ε.Ο.Ο.Α. τουλάχιστον οκτώ (8) δελτία αθλητών Αναρρίχησης Βράχου, άνω των 18 ετών. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για να ενταχθείτε στον πίνακα με τα ενεργά αθλητικά σωματεία, (χωρίς την υποχρέωση προπονητή, προς το παρόν βάσει του Νόμου 4908/2022 η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή αρχίζει από τις 1/7/2024). Αθλητές Αναρρίχησης Βράχου μπορούν επίσης να εγγραφούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 35 ετών. Η έκδοση αθλητικού δελτίου απαιτείται από τον αθλητικό νόμο.

Τα σωματεία πρέπει, να αιτηθούν ΑΜΕΣΑ στην Ε.Ο.Ο.Α βεβαίωση ενεργής αθλητικής δράσης για το άθλημα της Αναρρίχησης Βράχου. Αφού την λάβουν θα την υποβάλλουν στην Γ.Γ.Α για να τους χορηγηθεί βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα της Αναρρίχησης βράχου..

Θεωρείται εξαιρετικά επείγον για τα σωματεία να υποβάλουν στην Γ.Γ.Α την αίτηση για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα, μέχρι τις 30/6/2022, διότι το μητρώο της ΓΓΑ θα είναι ανοικτό μέχρι τις 30/9/2022, για την εγγραφή νέων σωματείων στο άθλημα, αφού θα έχουν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη ΓΓΑ, ή για την προσθήκη του αθλήματος της Αναρρίχησης Βράχου σε ήδη εγγεγραμμένα Σωματεία.

Τα ήδη εγγεγραμμένα, από το προηγούμενο έτος, σωματεία θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους μέχρι τις 31/7/2022 και στη συνέχεια να προσθέσουν το νέο άθλημα μέχρι τις 30/9/2022. Όταν θα συμπληρώνουν τον πίνακα  στο μητρώο θα δηλώσουν ότι δεν έχουν υποχρέωση απασχόλησης προπονητή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΚΟΝΤΟΣ                              Ε. ΜΠΑΛΛΙΟΥ